فهرست
شهردار رشت

شهردار رشت: میرزا کوچک در دوران خفقان برای حفظ عزت ایران تلاش کرد

به گزارش سایت کوچک جنگلی، سید امیر حسین علوی شهردار رشت در افتتاحیه کارگاه تخصصی روحانیت و نهضت جنگل اظهار داشت: اگر امروز به چهره‌های فاخری مانند میرزا کوچک جنگلی تأسی می‌کنیم به این خاطر است که میرزا کوچک با پایه‌ریزی نهضت خود از عزت مردم دفاع کرد.  شهردار رشت با بیان اینکه این عزت به […]

11 آذر 1400
اخبار پربازدید