فهرست
حیدرخان عمواوعلی

کوچک‌خان را تجزیه‌طلب‌ نامیدن خاک پاشیدن در چشم خواننده و شنونده است

ناصر عظیمی درباره جدایی‌طلبی یا وطن‌دوست بودن میرزا کوچک‌خان گفت: کوچک‌خان در پاسخ به سفیر شوروی می‌نویسد: کوچک‌خان در پاسخ نامه خود در شهریور ۱۳۰۰ چنین می‌نویسد که ما برای وطن مبارزه کرده و می‌کنیم و هدف ما تامین استقلال کشور است و با ملوک‌الطوایفی به هر صورتی مخالف هستیم.

11 آذر 1401
اخبار پربازدید