فهرست

کتاب سردار قبيله شقايق: يادواره ميرزا كوچك خان جنگلي

بهمن صالحي
21:33 , 1400/09/07

وشتار حاضر پس از شرحی اجمالی بر زندگی نامه "میرزا کوچک خان جنگلی" شامل اشعاری است حماسی در مدح و رثای این شخصیت. برای مثال: جنگل/ بی تو گمنام است/ و پرنده را/ آوازه ای نیست/ درخت باید ایستادن را/ از تو بیاموزد/ میرزا میرزا.../ زمستان/ تکرار برف است و/ برف/ تکرار سرخ شرم/....

نظرات شما