فهرست

نهضت جنگل به روايت اسناد وزارت امور خارجه

رقیه سادات عظیمی
5 آذر 1401

در این کتاب، مجموعه‌ای از اسناد وزارت امور خارجه درباره میرزا کوچک خان جنگلی و قیام او گردآمده است .این اسناد مشتمل است بر مکاتبات و گزارش‌های کارگزاران خارجی و داخلی در گیلان، به ویژه کنسول‌ها و سفیران دولت‌های روسیه و انگلستان و دولتمردان وزارت امور خارجه ایران که براساس تاریخ آن، تنظیم و دسته‌بندی شده است .علاوه بر تصویر اصل اسناد، شکل حروفچینی شده آنها نیز در کنار هر سند چاپ شده است .در ابتدای کتاب نیز شرح کوتاهی در توصیف و تشریح و تحلیل نهضت جنگل و شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی ذکر شده و در پایان، فهرست اسامی آمده است .

اخبار پربازدید