فهرست
الگوهای حکمرانی میرزا

همایش ملی تبارشناسی شخصیت میرزا کوچک در دانشگاه گیلان برگزار شد

در تاریخچه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران، قیام میرزا کوچک خان جنگلی از جمله نهضت‌هایی است که با اندیشه اسلامی و ضداستعماری شکل گرفت، و روز ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری شمسی میرزا کوچک‌خان جنگلی پس از سال‌ها مبارزه علیه خیانت های قاجار و استبداد رضاخانی، به شهادت رسید.

9 آذر 1401
اخبار پربازدید