فهرست

این فرد رو میشناسید؟ او یک قهرمان ناشناخته است!

6 آذر 1401
وجه اشتراک این ۵۳ کشور چیست؟ از مردم در رابطه با یک اسطوره استقلال طلبی سوال کردیم. شخصی که در مذاکره مستقیم با دو ابرقدرت زمانه اش یعنی روسیه و انگلستان، خواسته خود را بر آنها تحمیل کرد. ️ او یک قهرمان ناشناخته است!
اخبار پربازدید