فهرست

گاه شمار نهضت جنگل

هومن یوسف دهی
5 آذر 1401

کتاب مصور حاضر، تلاشی است در جهت بررسی همه‌جانبه قیام نهضت جنگل در حوزه‌های تاریخ، سیاست، اقتصاد، ادبیات، فرهنگ و علوم اجتماعی. این کتاب گاه‌شمار رویدادهایی است که مقارن با نهضت جنگل در گیلان، ایران و جهان به وقوع پیوسته و به‌زعم گردآورنده، بر کم و کیف اقدامات موافقان و مخالفان این نهضت و روند حوادث تاریخی آن دوران مؤثر بوده است. مؤلف بیان می‌دارد که بی‌شک نهضت جنگل یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین قیام‌های مردمی در طول تاریخ ایران به شمار می‌آید و تقارن تاریخی آن با رویدادهای مهم دنیا نظیر جنگ جهانی اول، سقوط تزارها در روسیه، روی کار آمدن بلشویک‌ها و نیز توسعه‌طلبی‌های آلمان و انگلیس در خاورمیانه، اهمیت آن را دوچندان کرده است.

اخبار پربازدید