فهرست

سردار قبیله شقایق: یادواره میرزا كوچك خان جنگلی

بهمن صالحی
5 آذر 1401

نوشتار حاضر پس از شرحی اجمالی بر زندگی نامه “میرزا کوچک خان جنگلی” شامل اشعاری است حماسی در مدح و رثای این شخصیت. برای مثال: جنگل/ بی تو گمنام است/ و پرنده را/ آوازه ای نیست/ درخت باید ایستادن را/ از تو بیاموزد/ میرزا میرزا…/ زمستان/ تکرار برف است و/ برف/ تکرار سرخ شرم/….

دریافت کتاب رفتن به فروشگاه
اخبار پربازدید