فهرست

سید جلال چمنی

8 آذر 1401

این شخص از همان ابتدای کار مخالفت خود را با ایده های نضهت جنگل اعلام نمود. سید جلال چمنی، جنگلی ها را رها کرد و به نیروهای دولتی پیوست، ولی دیری نگذشت که مخالفت خود را با نیروهای دولتی اعلام داشت و با ایجاد ناآرامی و حمله های غافل گیرانه، برای نیروهای دولتی مزاحمت هایی به وجود آورد. سید جلال به طالش رفت و مورد توجه امیر آن جا قرار گرفت و لی سرانجام او را به حمام دعوت کردند و ضمن محاصره ی حمام، سید و همراهانش را دستگیر و در رشت اعدام کردند، معروف است که وقتی او را اعدام می کردند، فریاد می زد: «زنده باد سید جلال»

دیگر خائنی را که کسمایی معرفی می­کند سید جلال چمنی است. “چنانکه عرض کردم در سال ۱۲۹۹ جنگل دومی به وجود آمد که این بار هم سید جلال همراه میرزا بود. اما تضاد سیاسی در داخل جنگل و برخورد عقاید بین هوا داران احسان الله خان با دیگر گروه های تشکیل دهنده جنگل مانع از ادامه همکاری ایشان شد و سید جلال چمنی رو به روی میرزا ایستاد و مشغول ضدیت با او شد بالاخره در دام استفاده از موقعیتهای حکومت مرکزی افتاد. و هنگامی که قشون دولتی برای قلع و قمع میرزا کوچک آمد به آنها پیوست.

اخبار پربازدید