فهرست

برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد جایزه بزرگ «جام سردار جنگل»

6 آذر 1400

به گزارش سایت کوچک جنگلی، اولین دوره مسابقات آزاد جایزه بزرگ «جام سردار جنگل» (بزرگداشت سردار مبارز نهضت جنگل، میرزا کوچک خان جنگلی) با بیش از ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی از ١٣ لغایت ۱۹ آذرماه ۱۴۰۰ در رشت برگزار می شود.

اخبار پربازدید